Mwy na dim ond lliw #556b2f

Grosvenor Park Open Air Theatre

Yn syml, hudolus ...

Rydym yn Cynhyrchu a Rheoli Safle yn natblygiad cynnar theatr awyr agored hudolus

Caer, Gogledd Orllewin Lloegr

Map Lleoliad Caer Symudol
Map Lleoliad Caer

Grosvenor Park Open Air Theatre yn cael ei redeg gan Ty stori (yn flaenorol Caer yn Perfformio) – cynhyrchydd celfyddydau blaenllaw wedi’i leoli yn Caer. Maent yn creu, cynhyrchu a llwyfannu prosiectau celfyddydol yn y ddinas ac o'i chwmpas. 

Mae’r Theatr Awyr Agored yn un o’r tymhorau theatr adeiledig dros dro mwyaf anhygoel y byddwch chi erioed wedi’i brofi ac fe wnaethom ymgynghori ar adeiladu’r safle, blaen tŷ a darpariaeth weithredol, a chwarae rhan allweddol wrth sefydlu a datblygu’r tymhorau cynnar.

Roedd ein gwaith yn cynnwys dylunio'r ardal gefn llwyfan, rheoli adeiladu'r safle, gosod offer trydanol ar y safle a sicrhau bod y broses gyfan yn gweithio dros dymor o 6 wythnos.

Roedd sawl her yn gysylltiedig â chadw'r gweithrediad hwn i fynd. Roedd y ddaear yn bridd tywodlyd gyda hynafol Rhufeinaidd ffyrdd llai na 30cm islaw. Roedd glaw trwm yn golygu y gallai blaen tŷ dymunol ddod yn gors yn sydyn, a allai barhau i gael ei niweidio am weddill y tymor. Ein hateb oedd dyfeisio cyfres o ffosydd bas dros dro o amgylch strwythurau'r pebyll, a fyddai'n tynnu'r dŵr ffo oddi yno.

Mater arall ar y cychwyn oedd nad oedd cyflenwad trydan na dŵr ar y safle.

Defnyddiwyd bowsers dŵr gyda phympiau dŵr 12v i sicrhau bod gennym lanast cegin ymarferol.

Er mwyn goresgyn y broblem o eneradur yn rhedeg 24 awr y dydd, fe wnaethom adeiladu sied gyda batri wedi'i bweru UPS gosodiad gwrthdröydd. Roedd hyn yn golygu mai dim ond yn ystod amseroedd y sioeau yr oedd angen i ni redeg y generadur, a ddefnyddiwyd gennym i wefru'r batris. Unwaith i'r sioe orffen, fe wnaethom ddiffodd y generadur a chiciodd y gwrthdröydd i mewn, a oedd yn ddigon i gadw'r oergelloedd Blaen y Tŷ a'r cabanau safle wedi'u pweru am weddill y diwrnod.

Canlyniad y gosodiad hwn oedd lleihau amser generadur o 24 awr i 5 awr diwrnod. Ar galwyn yr awr, roedd hyn yn golygu arbed 133 gal wythnos, sef dros 6 wythnos 800 gal neu 4,000 lt tanwydd wedi'i arbed.

 

GWAITH ARALL

Clawr Green Space Dark Skies

Awyr Dywyll Mannau Gwyrdd

Prosiect tirwedd cenedlaethol a ariannwyd gan Unboxed, a grëwyd gan y cynhyrchwyr Walk The Plank, a'r enw Green Space Dark Skies.

Gorchudd Rhannau Sbâr

SpareParts

Casgliad o ddigwyddiadau ar raddfa fawr yn canolbwyntio ar thema trafnidiaeth, gyda theithiau cerdded o gwmpas a pherfformiadau.

Mae Chesire East yn Adlewyrchu Clawr

When the Light Goes Out

Roedd When the Light Goes Out gan Gyngor Dwyrain Swydd Gaer yn ddau ddigwyddiad ar raddfa fawr i goffau diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf.

Gorchudd Clai Gwerthfawr

The Precious Clay

Mae Meadow Arts ac Amgueddfa Frenhinol Caerwrangon yn cymryd clai ac yn archwilio ei ffurf a'i ystyr.

Mwy na dim ond lliw

Cod dynodwr yn y cynllun lliw hecs y cyfeirir ato fel Dark Olive.

Diolch

Rydym wedi anfon e-bost atoch i gadarnhau eich tanysgrifiad