Mwy na dim ond lliw #556b2f

SpareParts

Gŵyl drafnidiaeth gymunedol

Rheolwyd 4 lleoliad yng Ngogledd Orllewin Lloegr ar gyfer gŵyl gydweithio ar thema trafnidiaeth

Roedd hwn yn gasgliad o ddigwyddiadau cyhoeddus ar raddfa fawr a oedd yn canolbwyntio ar thema trafnidiaeth, gyda theithiau cerdded o gwmpas, safleoedd penodol a pherfformiadau.

Yn 2014 partneriaeth unigryw rhwng gwirfoddolwyr a arweinir Gŵyl Drafnidiaeth Fleetwood, Pobl a Lleoedd Creadigol prosiect Arfordir Chwith a Cynghorau Wyre Ffurfiwyd tîm Celfyddydau a Digwyddiadau. Y syniad oedd rhaglennu darn o gelf ar raddfa fawr ar thema trafnidiaeth, i'r hynod lwyddiannus a sefydledig Sul y Tram rhaglen.

Yn y blynyddoedd dilynol ehangodd y cydweithio i gynnwys Cyngor Dwyrain Swydd Gaer, Cyngor Tref Crewe, Cyngor Oldham, a Sandbach.

Olewydd Tywyll ei ddwyn i mewn i redeg y Rheoli Cynhyrchu contract, yn gyfrifol am sicrhau bod pob digwyddiad yn rhedeg yn ddiogel ac o fewn y gyllideb.

Yr hyn a oedd yn wych am y prosiect hwn oedd ei fod yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol ar wahân, cynghorau tref, a sefydliadau diwylliannol annibynnol gydweithio, rhannu arfer gorau a chefnogi ei gilydd.

GWAITH ARALL

Clawr Bryn Celli Ddu

Heuldro

Profiad celfyddydol cydweithredol oedd yn ceisio archwilio tirwedd, defodau, a dathlu archaeoleg trwy ddehongli creadigol.

Clawr Green Space Dark Skies

Awyr Dywyll Mannau Gwyrdd

Prosiect tirwedd cenedlaethol a ariannwyd gan Unboxed, a grëwyd gan y cynhyrchwyr Walk The Plank, a'r enw Green Space Dark Skies.

Mae Chesire East yn Adlewyrchu Clawr

When the Light Goes Out

Roedd When the Light Goes Out gan Gyngor Dwyrain Swydd Gaer yn ddau ddigwyddiad ar raddfa fawr i goffau diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf.

Gorchudd Tirweddau Synthetig

Synthetic Landscapes

Gwahoddwyd artistiaid cyfoes enwog i archwilio Weston Park a’i hanes, gan ymateb i Capability Brown a James Paine.

Mwy na dim ond lliw

Cod dynodwr yn y cynllun lliw hecs y cyfeirir ato fel Dark Olive.

Diolch

Rydym wedi anfon e-bost atoch i gadarnhau eich tanysgrifiad